Laurdag:

09:30: Registreringa opnar 

10:00: Velkommen 

10:00: Kurs 

12:00: Lunsj 

13:00: Kurs 

16:00: Kurs slutt

17:00: Middag 

19:00: Konsert med Håkon Høgemo  

20:00: Buskspel og sosialt utover