BLI MED PÅ NY FJORDLEIK 11.-13. SEPTEMBER!!

INSTRUKTØRAR 2019

  • Håkon Høgemo: Instruktør hardingfele

    Meisterspelemannen Håkon Høgemo er kjent for dei fleste. Han er busett på Osterøy, og det er difor ekstra stas at han vil vera med på den aller fyrste Fjordleik. Håkon vil gjeva ei grundig innføring i nokre viktige slåttekjelder i frå Nordhordaland. Kurset passar for deg som kan spele hardingfele frå før og ynskjer eit tilfang av nye slåttar.

  • Kristoffer Kleiveland: Instruktør durspel

    Kristoffer Kleiveland er oppvakse på Osterøy, og har Nordhordaland som sitt viktigaste kjeldeområde. Han vil på kurset gjeva ei grunnleggande innføring i slåttespel på durspel med utgangspunkt kring lokale kjelder. Kurset passar for deg som kan spele durspel frå før, men vil prøve å nytta instrumentet på nye måtar.

  • Endre Kleiveland: Instruktør dans

    Endre Kleiveland frå Osterøy har lang fartstid i folkedansverda. Han har bakgrunn som leiar i Noregs Ungdomslag, og har vore mykje nytta som instruktør i inn og utland. Endre vil fokusera på lokale danseformer frå Nordhordaland. Kurset passar for dei som har dansa litt frå før.

PLATESLEPP MED SILJE SOLBERG - NORDHORDALANDSSLÅTTAR III

Nordhordlandsslåttar III er den tredje utgivinga med hardingfeleslåttar frå Nordhordland som er nedskrivne av Arne Bjørndal. Denne gongen er det musikken frå Osterøy som blir presentert.
 
Silje Solberg, som er fødd og oppvaksen på Osterøy, har spelt inn 52 slåttar etter Nils Brakvatne, Lars Rongved, Mons O. Havre og Olai Antun, og ho har skrive om desse spelemennene og læremeistrane deira. 
 
Tid: Laurdag 14.09. klokka 1900 under Fjordleikfestivalen på Fjordslottet Hotell
 
Inngong: gratis inngong på plateslettet, 200 for dansen etter konserten (gratis for deltakarar på Fjordleik)